Rexhep Mazreku
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
845,000.00 €
21,500.00 €
0.00 €
5,000.00 €
14,160.00 €
4,800.00 €
0.00 €
890,460.00 €
2019
2,297,890.00 €
63,700.00 €
450,000.00 €
5,000.00 €
14,400.00 €
3,840.00 €
16,000.00 €
2,850,830.00 €
2018
2,297,890.00 €
54,800.00 €
400,000.00 €
0.00 €
14,400.00 €
3,840.00 €
0.00 €
2,770,930.00 €