Bujar Cakolli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
350,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,800.00 €
6,960.00 €
375,760.00 €
2018
350,000.00 €
6,000.00 €
2,550.00 €
13,800.00 €
6,960.00 €
379,310.00 €