Afrim Bekteshi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
113,800.00 €
0.00 €
0.00 €
12,491.08 €
126,291.08 €
2019
120,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
12,819.00 €
135,819.00 €
2018
120,000.00 €
3,000.00 €
350.00 €
21,671.11 €
145,021.11 €