Pal Lekaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2022
1,860,000.00 €
54,500.00 €
6,650.00 €
24,263.27 €
16,000.00 €
1,961,413.27 €
2021
1,860,000.00 €
59,300.00 €
11,895.00 €
20,355.71 €
0.00 €
1,951,550.71 €
2020
1,860,000.00 €
54,000.00 €
14,500.00 €
22,000.00 €
0.00 €
1,950,500.00 €
2019
1,780,000.00 €
41,300.00 €
14,520.00 €
22,017.60 €
0.00 €
1,857,837.60 €
2018
1,780,000.00 €
47,000.00 €
0.00 €
15,477.48 €
0.00 €
1,842,477.48 €
2017
1,780,000.00 €
37,000.00 €
0.00 €
23,683.12 €
0.00 €
1,840,683.12 €
2016
6,280,000.00 €
292,000.00 €
0.00 €
23,704.80 €
0.00 €
6,595,704.80 €
2015
6,280,000.00 €
292,000.00 €
0.00 €
7,110.00 €
0.00 €
6,579,110.00 €
2014
6,280,000.00 €
164,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6,444,000.00 €
2013
6,280,000.00 €
131,000.00 €
0.00 €
11,880.00 €
0.00 €
6,422,880.00 €
2012
6,280,000.00 €
131,000.00 €
0.00 €
11,880.00 €
0.00 €
6,422,880.00 €
2011
6,280,000.00 €
131,000.00 €
0.00 €
11,880.00 €
0.00 €
6,422,880.00 €