Idriz Selimaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
270,000.00 €
6,000.00 €
300,000.00 €
1,500.00 €
41,024.00 €
618,524.00 €
2018
270,000.00 €
6,000.00 €
300,000.00 €
14,000.00 €
28,400.00 €
618,400.00 €