Dhurata Hoxha
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
400,000.00 €
12,000.00 €
1,810.00 €
158,639.14 €
30,138.00 €
78,260.00 €
680,847.14 €
2019
400,000.00 €
12,000.00 €
57,250.00 €
64,000.00 €
22,017.00 €
18,862.00 €
574,129.00 €
2018
400,000.00 €
16,900.00 €
57,000.00 €
35,000.00 €
16,592.24 €
18,862.00 €
544,354.24 €
2017
400,000.00 €
16,900.00 €
57,000.00 €
35,000.00 €
16,843.00 €
18,862.00 €
544,605.00 €
2016
450,000.00 €
17,200.00 €
59,000.00 €
45,000.00 €
22,077.00 €
18,862.00 €
612,139.00 €