Fatmir Matoshi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
223,500.00 €
12,500.00 €
12,000.00 €
4,000.00 €
21,600.00 €
5,640.00 €
279,240.00 €
2019
165,000.00 €
12,500.00 €
12,000.00 €
6,000.00 €
21,600.00 €
5,760.00 €
222,860.00 €
2018
165,000.00 €
12,500.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
12,720.00 €
5,760.00 €
208,980.00 €