Aleksander Spasiç
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
106,000.00 €
5,000.00 €
8,000.00 €
13,304.28 €
6,000.00 €
138,304.28 €
2019
106,000.00 €
6,000.00 €
5,000.00 €
13,231.00 €
6,000.00 €
136,231.00 €
2018
50,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
9,451.16 €
0.00 €
65,951.16 €