Bashkim Musliu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
72,000.00 €
3,000.00 €
4,550.00 €
20,644.00 €
100,194.00 €
2018
72,000.00 €
3,000.00 €
3,300.00 €
24,666.00 €
102,966.00 €