Besim Beqaj
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
232,000.00 €
25,000.00 €
169,550.00 €
40,000.00 €
24,000.00 €
490,550.00 €
2018
2,482,000.00 €
37,500.00 €
180,000.00 €
63,300.00 €
24,000.00 €
2,786,800.00 €
2017
2,482,000.00 €
37,500.00 €
227,600.00 €
82,134.00 €
25,800.00 €
2,855,034.00 €
2016
232,000.00 €
42,500.00 €
187,050.00 €
85,005.33 €
25,800.00 €
572,355.33 €
2015
732,000.00 €
42,500.00 €
173,900.00 €
69,910.00 €
20,900.00 €
1,039,210.00 €
2014
762,000.00 €
62,500.00 €
26,000.00 €
61,680.00 €
17,400.00 €
929,580.00 €
2013
762,000.00 €
62,500.00 €
88,000.00 €
57,480.00 €
17,400.00 €
987,380.00 €
2012
732,000.00 €
62,500.00 €
99,500.00 €
55,680.00 €
12,000.00 €
961,680.00 €
2011
732,000.00 €
62,500.00 €
27,500.00 €
37,680.00 €
12,000.00 €
871,680.00 €
2010
2,262,000.00 €
62,500.00 €
22,342.85 €
45,480.00 €
4,800.00 €
2,397,122.85 €