Ekrem Mustafa
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
980,000.00 €
0.00 €
500,000.00 €
38,231.29 €
20,079.04 €
0.00 €
5,547.36 €
1,543,857.69 €
2020
2,390,000.00 €
8,000.00 €
250,000.00 €
5,220.00 €
23,654.00 €
14,400.00 €
12,960.00 €
2,704,234.00 €
2019
2,390,000.00 €
10,000.00 €
250,000.00 €
3,110.00 €
39,916.00 €
12,000.00 €
12,360.00 €
2,717,386.00 €
2018
2,390,000.00 €
10,000.00 €
250,000.00 €
2,378.00 €
39,264.00 €
0.00 €
24,360.00 €
2,716,002.00 €