Milan Radojeviç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
59,000.00 €
1,800.00 €
25,470.00 €
86,270.00 €
2020
59,000.00 €
1,000.00 €
21,998.76 €
81,998.76 €
2019
59,000.00 €
1,000.00 €
12,398.76 €
72,398.76 €
2018
59,000.00 €
1,000.00 €
12,398.76 €
72,398.76 €