Isa Xhemajlaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
186,000.00 €
11,000.00 €
5,805.71 €
20,339.88 €
7,392.00 €
230,537.59 €
2018
186,000.00 €
11,000.00 €
3,368.00 €
19,436.04 €
7,392.00 €
227,196.04 €