Naser Meta
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
100,000.00 €
9,000.00 €
13,668.00 €
5,304.00 €
127,972.00 €
2019
100,000.00 €
9,000.00 €
13,668.00 €
5,304.00 €
127,972.00 €
2018
70,000.00 €
0.00 €
13,764.60 €
5,136.00 €
88,900.60 €