Mahir Yagcilar
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
363,070.00 €
9,000.00 €
12,026.34 €
91,968.25 €
10,923.20 €
486,987.79 €
2018
235,570.00 €
11,000.00 €
0.00 €
20,839.30 €
8,830.50 €
276,239.80 €
2017
235,570.00 €
11,000.00 €
0.00 €
20,433.44 €
9,273.73 €
276,277.17 €
2016
235,570.00 €
11,000.00 €
0.00 €
22,099.50 €
0.00 €
268,669.50 €
2015
255,420.00 €
6,000.00 €
0.00 €
21,561.24 €
8,472.00 €
291,453.24 €
2014
165,300.00 €
6,000.00 €
0.00 €
17,879.00 €
9,465.00 €
198,644.00 €
2013
156,800.00 €
6,000.00 €
0.00 €
19,674.00 €
9,465.97 €
191,939.97 €
2012
166,000.00 €
0.00 €
56,000.00 €
16,622.48 €
9,465.97 €
248,088.45 €
2011
166,000.00 €
0.00 €
63,093.65 €
28,488.00 €
8,472.00 €
266,053.65 €
2010
210,000.00 €
0.00 €
17,600.00 €
28,488.00 €
9,600.00 €
265,688.00 €