Qazim Rahmani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
45,000.00 €
3,500.00 €
2,000.00 €
12,600.00 €
63,100.00 €
2020
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,360.00 €
62,360.00 €
2019
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,360.00 €
62,360.00 €
2018
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,600.00 €
62,600.00 €