Milazim Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
200,000.00 €
24,000.00 €
1,200,000.00 €
12,468.00 €
1,436,468.00 €
2018
200,000.00 €
24,000.00 €
0.00 €
12,468.00 €
236,468.00 €