Rasim Demiri
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
550,000.00 €
7,300.00 €
0.00 €
16,560.00 €
0.00 €
573,860.00 €
2020
550,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
14,796.60 €
0.00 €
569,796.60 €
2019
550,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
21,168.00 €
0.00 €
577,668.00 €
2018
550,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
15,356.00 €
0.00 €
571,856.00 €
2014
550,000.00 €
6,300.00 €
19,000.00 €
28,059.00 €
0.00 €
603,359.00 €
2013
550,000.00 €
6,300.00 €
19,000.00 €
24,000.00 €
1,344.00 €
600,644.00 €
2012
550,000.00 €
6,300.00 €
10,000.00 €
28,800.00 €
1,500.00 €
596,600.00 €
2011
550,000.00 €
5,000.00 €
10,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
580,600.00 €