Uran Ismaili
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
155,000.00 €
13,500.00 €
5,242.95 €
23,955.05 €
15,656.40 €
213,354.40 €
2020
155,000.00 €
13,500.00 €
4,280.22 €
19,904.00 €
15,648.00 €
208,332.22 €
2019
185,000.00 €
33,000.00 €
3,489.67 €
28,892.00 €
18,000.00 €
268,381.67 €
2018
155,000.00 €
9,000.00 €
467.70 €
23,800.00 €
0.00 €
188,267.70 €