Ali Berisha
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
393,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
22,452.46 €
22,400.00 €
0.00 €
449,852.46 €
2020
393,000.00 €
12,000.00 €
780.00 €
13,800.00 €
0.00 €
0.00 €
419,580.00 €
2019
393,000.00 €
9,000.00 €
1,500.00 €
12,065.00 €
0.00 €
0.00 €
415,565.00 €
2018
363,000.00 €
8,000.00 €
1,500.00 €
12,398.00 €
0.00 €
7,500.00 €
392,398.00 €
2017
393,000.00 €
9,000.00 €
1,500.00 €
13,319.00 €
4,500.00 €
0.00 €
421,319.00 €
2016
393,000.00 €
9,000.00 €
1,500.00 €
6,000.00 €
7,700.00 €
0.00 €
417,200.00 €
2013
440,000.00 €
9,000.00 €
1,850.00 €
50,400.00 €
0.00 €
0.00 €
501,250.00 €
2012
420,000.00 €
9,000.00 €
1,100.00 €
39,400.00 €
0.00 €
0.00 €
469,500.00 €
2011
440,000.00 €
5,000.00 €
1,100.00 €
21,000.00 €
0.00 €
0.00 €
467,100.00 €