Rrustem Musa
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
103,000.00 €
7,000.00 €
42,800.88 €
22,241.99 €
6,509.00 €
181,551.87 €
2018
131,000.00 €
9,000.00 €
250.70 €
20,790.00 €
6,509.00 €
167,549.70 €