Agim Çeku
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
158,000.00 €
11,500.00 €
0.00 €
0.00 €
21,931.00 €
191,431.00 €
2018
158,000.00 €
11,500.00 €
0.00 €
0.00 €
31,421.00 €
200,921.00 €
2017
158,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
0.00 €
31,421.00 €
199,421.00 €
2016
300,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
0.00 €
31,781.11 €
335,281.11 €
2015
480,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
6,000.00 €
37,440.00 €
526,940.00 €
2014
585,000.00 €
19,000.00 €
0.00 €
2,384.00 €
34,997.00 €
641,381.00 €
2013
585,000.00 €
19,000.00 €
0.00 €
2,384.00 €
34,997.00 €
641,381.00 €
2012
585,000.00 €
19,000.00 €
0.00 €
2,384.00 €
35,964.00 €
642,348.00 €
2011
585,000.00 €
19,000.00 €
5,200.00 €
2,384.00 €
35,964.00 €
647,548.00 €