Granit Abdullahu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
181,500.00 €
13,000.00 €
6,500.00 €
16,440.00 €
217,440.00 €
2018
181,500.00 €
0.00 €
2,350.00 €
17,754.00 €
201,604.00 €