Adem Grabovci
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
1,799,450.00 €
11,000.00 €
11,274.56 €
24,726.83 €
0.00 €
7,920.24 €
1,854,371.63 €
2016
0.00 €
0.00 €
10,074.44 €
26,383.61 €
0.00 €
7,920.24 €
44,378.29 €
2015
1,350,330.00 €
0.00 €
17,420.03 €
19,344.65 €
0.00 €
8,362.40 €
1,395,457.08 €
2014
1,500,180.00 €
0.00 €
0.00 €
23,866.44 €
0.00 €
7,960.00 €
1,532,006.44 €
2013
1,530,000.00 €
0.00 €
0.00 €
24,556.00 €
5,400.00 €
7,960.00 €
1,567,916.00 €
2012
1,630,000.00 €
1,200.00 €
21,500.00 €
24,556.46 €
0.00 €
7,960.00 €
1,685,216.46 €
2011
1,630,000.00 €
1,200.00 €
21,500.00 €
30,726.12 €
0.00 €
0.00 €
1,683,426.12 €