Aferdita Berisha - Shaqiri
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
9,500.00 €
29,856.00 €
7,200.00 €
46,556.00 €
2013
6,000.00 €
32,256.00 €
6,600.00 €
44,856.00 €
2012
7,000.00 €
27,496.00 €
0.00 €
34,496.00 €
2011
3,200.00 €
25,856.00 €
0.00 €
29,056.00 €