Afrim Hoti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
280,000.00 €
50,000.00 €
17,760.00 €
347,760.00 €
2013
280,000.00 €
7,800.00 €
17,856.00 €
305,656.00 €
2012
280,000.00 €
8,000.00 €
17,856.00 €
305,856.00 €
2011
280,000.00 €
8,000.00 €
17,856.00 €
305,856.00 €