Afrim Kasolli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2014
130,000.00 €
22,300.00 €
17,000.00 €
900.00 €
170,200.00 €
2013
130,000.00 €
13,000.00 €
23,363.00 €
0.00 €
166,363.00 €
2012
130,000.00 €
4,000.00 €
20,400.00 €
0.00 €
154,400.00 €
2011
130,000.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
147,856.00 €