Ahmet Isufi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2020
367,500.00 €
12,000.00 €
320.00 €
24,215.75 €
1,800.00 €
4,353.00 €
410,188.75 €
2019
367,500.00 €
12,000.00 €
503.72 €
26,799.67 €
1,800.00 €
4,353.00 €
412,956.39 €
2018
293,500.00 €
12,000.00 €
2,580.00 €
9,445.80 €
1,800.00 €
4,355.00 €
323,680.80 €
2017
293,500.00 €
17,000.00 €
0.00 €
15,528.00 €
0.00 €
2,450.00 €
328,478.00 €
2014
275,000.00 €
20,000.00 €
150.00 €
16,800.00 €
1,800.00 €
0.00 €
313,750.00 €
2013
275,000.00 €
20,000.00 €
200.00 €
21,500.00 €
1,800.00 €
0.00 €
318,500.00 €
2012
275,000.00 €
0.00 €
120.00 €
21,485.00 €
0.00 €
0.00 €
296,605.00 €
2011
275,000.00 €
32,000.00 €
150.00 €
19,761.00 €
0.00 €
0.00 €
326,911.00 €