Albana Fetoshi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2014
130,000.00 €
5,000.00 €
500.00 €
18,000.00 €
4,320.00 €
157,820.00 €
2013
130,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
3,600.00 €
156,600.00 €
2012
130,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
147,856.00 €
2011
130,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
147,856.00 €