Albana Gashi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2014
355,000.00 €
500.00 €
18,000.00 €
2,400.00 €
375,900.00 €
2013
355,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
0.00 €
373,000.00 €
2012
325,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
0.00 €
343,000.00 €
2011
325,000.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
342,856.00 €