Vlora Çitaku
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
140,000.00 €
6,500.00 €
8,835.00 €
15,290.00 €
170,625.00 €
2013
140,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
15,246.00 €
161,746.00 €
2012
140,000.00 €
6,500.00 €
5,000.00 €
15,246.00 €
166,746.00 €
2011
140,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
15,246.00 €
161,746.00 €
2010
142,000.00 €
6,000.00 €
10,324.00 €
23,796.00 €
182,120.00 €