Albin Kurti
(Kryeministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
400,000.00 €
23,401.65 €
12,903.00 €
39,200.00 €
475,504.65 €
2021
400,000.00 €
10,529.26 €
19,860.00 €
46,980.00 €
477,369.26 €
2020
400,000.00 €
13,164.00 €
39,652.00 €
20,682.00 €
473,498.00 €
2019
400,000.00 €
10,000.00 €
19,189.30 €
42,240.00 €
471,429.30 €
2018
0.00 €
85,000.00 €
18,098.00 €
42,240.00 €
145,338.00 €
2017
0.00 €
85,000.00 €
17,501.42 €
42,240.00 €
144,741.42 €
2016
0.00 €
85,000.00 €
18,824.65 €
0.00 €
103,824.65 €
2015
0.00 €
85,000.00 €
18,719.39 €
0.00 €
103,719.39 €
2014
0.00 €
0.00 €
19,240.00 €
0.00 €
19,240.00 €
2013
0.00 €
0.00 €
19,240.00 €
0.00 €
19,240.00 €
2012
0.00 €
0.00 €
19,240.00 €
0.00 €
19,240.00 €
2011
0.00 €
0.00 €
19,240.00 €
0.00 €
19,240.00 €