Ali Sadriu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
591,600.00 €
38,000.00 €
7,500.00 €
21,600.00 €
0.00 €
4,320.00 €
663,020.00 €
2016
579,600.00 €
38,000.00 €
550.00 €
21,600.00 €
0.00 €
4,320.00 €
644,070.00 €
2015
579,600.00 €
38,000.00 €
320.00 €
21,600.00 €
0.00 €
4,320.00 €
643,840.00 €
2014
614,600.00 €
38,000.00 €
320.00 €
21,600.00 €
0.00 €
4,320.00 €
678,840.00 €
2013
614,600.00 €
38,000.00 €
1,000.00 €
21,600.00 €
0.00 €
4,320.00 €
679,520.00 €
2012
614,600.00 €
38,000.00 €
1,000.00 €
16,800.00 €
0.00 €
4,320.00 €
674,720.00 €
2011
614,600.00 €
29,000.00 €
3,000.00 €
18,000.00 €
2,400.00 €
4,200.00 €
671,200.00 €