Alma Lama
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
140,000.00 €
21,000.00 €
37,000.00 €
17,000.00 €
29,600.00 €
244,600.00 €
2015
135,000.00 €
143,000.00 €
43,600.00 €
18,000.00 €
28,000.00 €
367,600.00 €
2014
105,000.00 €
41,000.00 €
15,000.00 €
18,000.00 €
17,000.00 €
196,000.00 €
2013
105,000.00 €
35,000.00 €
15,000.00 €
17,000.00 €
84,000.00 €
256,000.00 €
2012
45,000.00 €
35,000.00 €
21,000.00 €
18,000.00 €
43,200.00 €
162,200.00 €
2011
45,000.00 €
35,000.00 €
11,000.00 €
17,000.00 €
16,920.00 €
124,920.00 €