Amir Ahmeti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
15.00 €
15,600.00 €
15,615.00 €
2013
495.00 €
18,000.00 €
18,495.00 €
2012
210.00 €
20,400.00 €
20,610.00 €
2011
1,149.00 €
15,600.00 €
16,749.00 €