Albert Kinolli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
250,000.00 €
1,500.00 €
0.00 €
37,102.27 €
2,364.00 €
290,966.27 €
2020
250,000.00 €
1,500.00 €
0.00 €
26,452.00 €
2,364.00 €
280,316.00 €
2019
250,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
30,987.00 €
2,100.00 €
288,087.00 €
2018
0.00 €
0.00 €
0.00 €
5,007.33 €
3,000.00 €
8,007.33 €
2014
250,000.00 €
7,000.00 €
5,350.00 €
20,019.00 €
1,680.00 €
284,049.00 €
2013
250,000.00 €
23,000.00 €
5,350.00 €
15,600.00 €
0.00 €
293,950.00 €
2012
250,000.00 €
23,000.00 €
5,350.00 €
15,600.00 €
0.00 €
293,950.00 €
2011
250,000.00 €
23,000.00 €
5,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
293,600.00 €