Arben Gashi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
150,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
24,005.00 €
26,044.00 €
0.00 €
19,918.00 €
227,967.00 €
2021
150,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
2,200.00 €
32,553.00 €
0.00 €
24,908.00 €
217,661.00 €
2020
150,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
2,000.00 €
24,714.00 €
0.00 €
19,762.00 €
206,476.00 €
2019
150,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
1,800.00 €
26,811.00 €
2,100.00 €
19,958.00 €
210,669.00 €
2018
150,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
4,086.00 €
26,406.00 €
2,100.00 €
20,919.00 €
213,511.00 €
2017
150,000.00 €
11,500.00 €
0.00 €
5,880.00 €
24,500.00 €
2,100.00 €
13,500.00 €
207,480.00 €
2016
150,000.00 €
12,500.00 €
0.00 €
4,000.00 €
30,967.00 €
1,740.00 €
12,161.00 €
211,368.00 €
2015
150,000.00 €
13,500.00 €
0.00 €
3,200.00 €
30,575.20 €
1,680.00 €
12,080.09 €
211,035.29 €
2014
150,000.00 €
0.00 €
0.00 €
6,700.00 €
36,267.00 €
1,380.00 €
12,571.00 €
206,918.00 €
2013
150,000.00 €
0.00 €
0.00 €
14,750.00 €
30,356.00 €
1,380.00 €
8,784.00 €
205,270.00 €
2012
150,000.00 €
35,000.00 €
0.00 €
14,750.00 €
28,831.00 €
1,200.00 €
9,000.00 €
238,781.00 €
2011
150,000.00 €
15,500.00 €
22,000.00 €
14,750.00 €
24,800.00 €
0.00 €
7,800.00 €
234,850.00 €