Armend Zemaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
492,000.00 €
20,000.00 €
1,500.00 €
24,180.27 €
0.00 €
5,768.76 €
543,449.03 €
2021
420,000.00 €
0.00 €
8,000.00 €
30,729.55 €
0.00 €
5,640.00 €
464,369.55 €
2020
420,000.00 €
13,500.00 €
6,000.00 €
27,076.84 €
0.00 €
5,446.00 €
472,022.84 €
2019
420,000.00 €
11,000.00 €
6,000.00 €
30,006.29 €
0.00 €
5,446.00 €
472,452.29 €
2018
420,000.00 €
11,000.00 €
54,890.00 €
27,423.11 €
0.00 €
5,446.00 €
518,759.11 €
2017
420,000.00 €
11,000.00 €
46,667.00 €
26,632.17 €
0.00 €
5,446.08 €
509,745.25 €
2016
420,000.00 €
11,000.00 €
18,500.00 €
26,265.64 €
3,360.00 €
5,446.08 €
484,571.72 €
2015
420,000.00 €
11,000.00 €
6,410.00 €
20,073.40 €
9,300.00 €
4,746.24 €
471,529.64 €
2014
350,000.00 €
11,000.00 €
19,000.00 €
25,763.00 €
9,300.00 €
4,488.00 €
419,551.00 €
2013
0.00 €
11,000.00 €
14,000.00 €
26,627.00 €
9,300.00 €
4,272.00 €
65,199.00 €
2012
350,000.00 €
7,500.00 €
22,000.00 €
24,710.00 €
9,300.00 €
4,272.00 €
417,782.00 €
2011
350,000.00 €
7,500.00 €
33,000.00 €
24,000.00 €
0.00 €
3,000.00 €
417,500.00 €