Aurora Bakalli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
100,000.00 €
6,000.00 €
42,000.00 €
11,600.00 €
8,400.00 €
168,000.00 €
2013
100,000.00 €
7,000.00 €
40,000.00 €
20,856.00 €
8,400.00 €
176,256.00 €
2012
100,000.00 €
7,000.00 €
47,000.00 €
20,856.00 €
4,320.00 €
179,176.00 €
2011
100,000.00 €
7,000.00 €
40,000.00 €
6,000.00 €
4,560.00 €
157,560.00 €