Enver Hoxhaj
(Nënkryetar i Kuvendit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
541,956.00 €
9,500.00 €
6,121.66 €
31,909.59 €
18,339.13 €
607,826.38 €
2021
434,716.00 €
9,500.00 €
16,557.50 €
31,969.53 €
15,259.89 €
508,002.92 €
2020
409,512.00 €
0.00 €
7,208.00 €
36,628.00 €
14,971.00 €
468,319.00 €
2019
296,575.00 €
10,000.00 €
88,142.00 €
39,431.92 €
11,536.95 €
445,685.87 €
2018
275,000.00 €
10,000.00 €
84,167.00 €
22,470.00 €
11,372.00 €
403,009.00 €
2017
230,000.00 €
10,000.00 €
121,575.19 €
21,177.80 €
9,604.62 €
392,357.61 €
2016
230,000.00 €
0.00 €
109,469.28 €
26,133.72 €
9,447.84 €
375,050.84 €
2015
230,000.00 €
10,000.00 €
92,440.00 €
13,530.00 €
9,336.00 €
355,306.00 €
2014
230,000.00 €
10,000.00 €
11,377.56 €
15,240.00 €
8,616.00 €
275,233.56 €
2013
230,000.00 €
10,000.00 €
66,722.00 €
21,400.00 €
4,326.00 €
332,448.00 €
2012
230,000.00 €
10,000.00 €
54,244.00 €
21,400.00 €
7,680.00 €
323,324.00 €
2011
230,000.00 €
10,000.00 €
40,723.42 €
21,400.00 €
7,680.00 €
309,803.42 €
2010
230,000.00 €
10,000.00 €
37,825.00 €
38,652.00 €
5,400.00 €
321,877.00 €