Azem Syla
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2016
170,000.00 €
30,000.00 €
40,000.00 €
19,674.32 €
259,674.32 €
2015
170,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
17,474.00 €
217,474.00 €
2014
170,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
19,304.00 €
219,304.00 €
2013
170,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
19,304.00 €
219,304.00 €
2012
170,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
90,496.15 €
290,496.15 €
2011
170,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
44,006.00 €
244,006.00 €