Bahri Thaqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
553,000.00 €
16,000.00 €
161.00 €
28,040.00 €
4,560.00 €
601,761.00 €
2013
468,000.00 €
21,000.00 €
35,603.00 €
34,500.00 €
3,500.00 €
562,603.00 €
2012
382,800.00 €
21,000.00 €
21,000.00 €
33,500.00 €
4,000.00 €
462,300.00 €
2011
382,800.00 €
12,500.00 €
0.00 €
48,000.00 €
4,000.00 €
447,300.00 €