Bali Muharremaj
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
560,000.00 €
10,000.00 €
15,877.20 €
585,877.20 €
2020
560,000.00 €
10,000.00 €
15,877.20 €
585,877.20 €
2019
560,000.00 €
10,000.00 €
15,877.00 €
585,877.00 €
2018
560,000.00 €
10,000.00 €
15,668.00 €
585,668.00 €
2017
560,000.00 €
10,000.00 €
13,013.07 €
583,013.07 €
2015
560,000.00 €
10,000.00 €
18,497.00 €
588,497.00 €
2014
560,000.00 €
11,000.00 €
20,672.00 €
591,672.00 €
2013
560,000.00 €
11,000.00 €
18,404.15 €
589,404.15 €
2012
560,000.00 €
11,000.00 €
18,404.00 €
589,404.00 €
2011
560,000.00 €
11,000.00 €
44,400.00 €
615,400.00 €