Bekim Haxhiu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
415,820.00 €
74,800.00 €
17,238.58 €
38,932.18 €
9,092.78 €
555,883.54 €
2021
415,820.00 €
46,800.00 €
25,504.34 €
38,255.49 €
10,203.05 €
536,582.88 €
2020
415,820.00 €
46,800.00 €
14,057.00 €
29,012.90 €
11,827.00 €
517,516.90 €
2019
415,820.50 €
33,800.00 €
11,536.00 €
27,607.00 €
10,156.89 €
498,920.39 €
2018
415,820.50 €
32,000.00 €
6,864.38 €
26,136.34 €
0.00 €
480,821.22 €
2017
370,000.00 €
43,000.00 €
13,760.38 €
31,585.00 €
10,416.00 €
468,761.38 €
2016
370,000.00 €
33,000.00 €
5,407.00 €
26,262.74 €
10,862.41 €
445,532.15 €
2015
370,000.00 €
37,500.00 €
18,400.00 €
24,115.65 €
11,952.00 €
461,967.65 €
2014
370,000.00 €
39,500.00 €
5,456.00 €
26,029.00 €
11,760.00 €
452,745.00 €
2013
370,000.00 €
39,500.00 €
4,700.00 €
26,679.00 €
11,800.00 €
452,679.00 €
2012
370,000.00 €
40,000.00 €
2,640.00 €
23,317.00 €
13,200.00 €
449,157.00 €
2011
370,000.00 €
35,000.00 €
2,503.00 €
23,040.00 €
13,200.00 €
443,743.00 €