Biserka Kostic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
500,000.00 €
7,000.00 €
35,200.00 €
10,834.63 €
553,034.63 €
2013
500,000.00 €
0.00 €
30,000.00 €
15,576.00 €
545,576.00 €
2012
500,000.00 €
0.00 €
12,000.00 €
15,576.00 €
527,576.00 €
2011
500,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,576.00 €
515,576.00 €