Blerim Shala
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
200,000.00 €
10,000.00 €
242,268.00 €
37,683.00 €
900.00 €
6,105.00 €
496,956.00 €
2016
200,000.00 €
10,000.00 €
239,005.00 €
32,323.00 €
900.00 €
6,004.00 €
488,232.00 €
2015
200,000.00 €
10,000.00 €
237,394.00 €
75,136.00 €
780.00 €
5,921.00 €
529,231.00 €
2014
100,000.00 €
10,000.00 €
232,572.00 €
35,674.00 €
720.00 €
5,689.00 €
384,655.00 €
2013
100,000.00 €
10,000.00 €
218,112.00 €
23,610.00 €
0.00 €
5,669.00 €
357,391.00 €
2012
100,000.00 €
5,000.00 €
220,555.00 €
19,612.00 €
0.00 €
5,748.00 €
350,915.00 €
2011
100,000.00 €
5,000.00 €
218,704.00 €
10,524.00 €
0.00 €
5,160.00 €
339,388.00 €