Blerta Deliu - Kodra
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
1,340,000.00 €
50,000.00 €
48,387.04 €
22,018.00 €
1,460,405.04 €
2021
1,340,000.00 €
50,000.00 €
48,387.04 €
23,206.00 €
1,461,593.04 €
2020
1,340,000.00 €
50,000.00 €
425.00 €
24,813.12 €
1,415,238.12 €
2019
1,340,000.00 €
50,000.00 €
2,914.99 €
29,369.25 €
1,422,284.24 €
2018
1,340,000.00 €
50,000.00 €
2,402.44 €
20,101.87 €
1,412,504.31 €
2017
1,340,000.00 €
50,000.00 €
4,800.00 €
23,607.00 €
1,418,407.00 €
2016
0.00 €
0.00 €
3,454.00 €
23,086.34 €
26,540.34 €
2015
0.00 €
20,000.00 €
2,339.00 €
18,318.00 €
40,657.00 €
2014
2,810,000.00 €
20,000.00 €
6,473.00 €
21,328.00 €
2,857,801.00 €
2013
2,810,000.00 €
20,000.00 €
2,500.00 €
21,618.00 €
2,854,118.00 €
2012
2,810,000.00 €
20,000.00 €
2,500.00 €
22,500.00 €
2,855,000.00 €