Berat Buzhala
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
920,000.00 €
0.00 €
123,500.00 €
25,800.00 €
1,069,300.00 €
2012
720,000.00 €
39,000.00 €
14,308.00 €
50,000.00 €
823,308.00 €