Boban Todorovic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
577,000.00 €
12,670.00 €
3,000.00 €
592,670.00 €
2013
577,000.00 €
20,280.00 €
3,000.00 €
600,280.00 €
2012
577,000.00 €
16,656.00 €
3,000.00 €
596,656.00 €
2011
577,000.00 €
19,058.00 €
0.00 €
596,058.00 €