Memli Krasniqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
270,000.00 €
42,000.00 €
0.00 €
11,657.67 €
30,858.49 €
14,625.36 €
369,141.52 €
2021
255,000.00 €
43,500.00 €
5,000.00 €
7,923.08 €
30,726.65 €
17,982.12 €
360,131.85 €
2020
255,000.00 €
44,500.00 €
5,000.00 €
12,635.80 €
24,131.99 €
9,188.08 €
350,455.87 €
2019
250,000.00 €
44,500.00 €
5,000.00 €
7,500.00 €
28,570.00 €
8,988.00 €
344,558.00 €
2017
100,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
29,000.00 €
28,393.00 €
8,160.00 €
180,553.00 €
2016
100,000.00 €
14,000.00 €
0.00 €
24,500.00 €
29,740.00 €
0.00 €
168,240.00 €
2015
100,000.00 €
23,000.00 €
0.00 €
17,000.00 €
14,900.00 €
0.00 €
154,900.00 €
2014
100,000.00 €
25,500.00 €
0.00 €
18,000.00 €
13,300.00 €
15,060.00 €
171,860.00 €
2013
100,000.00 €
15,500.00 €
0.00 €
21,000.00 €
13,300.00 €
15,060.00 €
164,860.00 €
2012
0.00 €
15,500.00 €
0.00 €
11,200.00 €
13,300.00 €
15,060.00 €
55,060.00 €
2011
76,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
11,000.00 €
39,460.00 €
15,220.00 €
147,680.00 €
2010
76,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
8,000.00 €
4,500.00 €
14,256.00 €
107,756.00 €